Vítám Vás na stránkách Ranče Liberte

Statistika

> Blog

Bezpečnost - nadevše!

- sbírka pravidel chování u koní

Pravidla bezpečnosti práce s koňmi

Věřím, že nikdo nechce ublížit sobě ani koni zbytečně a stejně tak  nechce nikomu zbytečně kazit náladu. Ale někdy nevědomost  může být toho příčinou. Ovšem jak známo,  nevědomost neomlouvá.


Kůň je  je od přírody plaché a lekavé zvíře, které čelí nebezpečí (i domnělému) především útěkem. Cítí-li se v bezprostředním ohrožení a nemá možnost útěku, může se bránit kopnutím, a to zejména zadníma nohama, nebo i kousnutím.

S těmito možnostmi je třeba vždy počítat i u toho nejhodnějšího koně, a proto se vždy musíme řídit zásadami bezpečnosti práce s koňmi .

Ale ani sebelepší učitel(trenér), dodržující všechny zásady bezpečnosti práce s koňmi a vedení výcviku, však nemůže zabránit nečekaným situacím, kdy může dojít k  pádu z koně, který někdy může končit i zraněním.

Uvedené skutečnosti je třeba zvážit ještě pře rozhodnutím, věnovat se výuce jízdy na koni.


a) Při jízdě na koni je žák/jezdec povinen používat předepsanou výstroj: Jezdecké kalhoty, nebo v začátcích jiné pohodlné kalhoty dostatečně volné v rozkroku a netvořící záhyby na kolenou (hrozí způsobení odřenin). Jezdecké boty,nebo nízké boty s hladkou podrážkou a podpatkem. Ochrannou přilbu s tříbodovým uchycením - pro děti do 15 let nutná( cyklistická helma také dobře poslouží).  

b)  Při čištění, sedlání, uzdění a vodění koně máme na zřeteli bezpečnost vlastní osoby (zejména nohou), aby nás kůň náhlým uskočením nezranil. Koně obcházíme z bezprostřední blízkosti a promluvíme na něj. Při větším odstupu hrozí při případném kopnutí větší zranění.

c) Při  vstupu na pastviny, kde se pohybují koně volně je  třeba respektovat stádovou hierarchii a koňský stádový pud, a proto  vždy počítat s možnou potyčkou. Hříbata jsou vždy pečlivě hlídána matkou, která si jej může tvrdě bránit. Je třeba dávat obzvláště pozor, aby nás rozverné hříbě nekoplo či nekouslo. Velkou pozornost také věnujeme  při odvádění jedince, který má nižší postavení  ve stádě. Pro bezpečné  odvádění koní z pastvin je vhodný alespoň jeden pomocník, který ohlídá zbylé koně, při otevírání branky.

d) Koně vodíme bud´na uzdečce, nebo na stájové ohlávce(parrelce), vždy na vodítku.

g) Při vodění, nasedání, sesedání a jízdě na koni je třeba dodržovat minimální vzdálenost 3 kroky (tj.asi 2,5m) mezi koňmi do všech směrů. Nenecháváme svého koně očichávat ostatní koně. Při vodění volný konec otěží nebo vodítka nesmí volně viset k zemi, protože při případném přišlápnutí dané výstroje koněm se může i  smrtelně zranit.

e) Po práci je možno koni podat pamlsek (cukr, mrkev, tvrdý chléb, speciální granule) na otevřené dlani. Nepřiměřené podávání pamlsků nevede k většímu sblížení s koněm, ale naopak může vést spíše k negativním reakcím ze strany koně - >rozmazlenost koně.

f) Koně se nikdy neuvazují na pevno. K uvázání slouží tzv. povolovací uzel. Koně uvazujeme za stájovou ohlávku, nikoli uzdečku či parrelku. 

g) Vždy je třeba bezpodmínečně dbát pokynů učitele (trenéra) a bez jeho vědomí se nesnažit zavádět do práce s koňmi vlastní "zlepšovací" návrhy či postupy. Nevědomky  můžete ublížit koni i sobě.

 Žádné komentáře